Zasady odwoływania meczów w związku z COVID-19

Zasady odwoływania meczów w związku z COVID-19

Ekstraliga Żużlowa przypomina zasady dotyczące odwołania meczu lub meczów z udziałem drużyny klubu w przypadku, gdy stwierdzony zostanie pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 wykonany zgodnie z zasadami i w terminie określonym w Regulaminie Sanitarnym PZM. Nastąpi to w przypadku gdy pozytywny wynik testu zostanie stwierdzony u co najmniej dwóch zawodników spośród pięciu z najwyższymi średnimi indywidualnymi (SI) w składzie aktualnej na dzień zawodów kadry klubu, lub u co najmniej dwóch krajowych zawodników młodzieżowych z najwyższymi średnimi indywidualnymi (SI) w składzie aktualnej kadry klubu, a w przypadku braku średniej (SI) u zawodnika lub zawodników według zasady, że klub posiadać będzie w kadrze mniej niż 2 krajowych zawodników młodzieżowych zdolnych do uczestnictwa w zawodach (niezdolność do jazdy zawodnika młodzieżowego spowodowana innymi przyczynami niż zachorowanie na COVID-19 nie będzie stanowiła podstawy do odwołania meczu lub meczów danej drużyny). W przypadkach o których mowa powyżej klub ma obowiązek przesłać niezwłocznie taką informację do podmiotu zarządzającego wraz z wynikami. Aktualny Regulamin Sanitarny dostępny jest TUTAJ. (źródło informacji: speedwayekstraliga.pl)

czytaj więcej
Regulamin Sanitarny PZM dotyczący rozgrywek PGE Ekstraligi

Regulamin Sanitarny PZM dotyczący rozgrywek PGE Ekstraligi

W związku z nadzwyczajną sytuacją dotyczącą epidemii COVID-19 PGE Ekstraliga wysłała do zawodników specjalny manual. Są to wytyczne stanowiące uzupełnienie regulaminów sportowych. Te wytyczne są jednocześnie – aż do odwołania – warunkiem rozgrywania meczów i prowadzenia treningów bez udziału publiczności. Powstał również szczegółowy Regulamin Sanitarny PZM, który zawiera między innymi: kalendarium uruchomienia rozgrywek PGE Ekstralig; zasady związane z rozpoczęciem i prowadzeniem rozgrywek; obowiązki klubów uczestniczących w rozgrywkach; obowiązki zawodników uczestniczących w rozgrywkach; obowiązki dla innych osób (zarówno delegowanych do obsługi zawodów lub treningów przez klub, jak i podmiot zarządzający) uczestniczących w rozgrywkach; podział stadionu z podziałem na strefy obowiązujące podczas treningów i meczów; wykaz osób niezbędnych do obsługi wydarzenia (treningu czy meczu) – przeszkolonych w zakresie reżimu sanitarnego. Pełna treść Regulaminu Sanitarnego:

czytaj więcej