Wrocławskie Towarzystwo Sportowe Spółka Akcyjna

ul. Paderewskiego 35
51-612 Wrocław

NIP: PL898-21-08-156 REGON: 932776590
KRS: 0000092365 , VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
Kapitał założycielski: 3.060.000 PLN

Zarząd

Andrzej Rusko – Prezes

Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Artur Jackowski


Dokumenty:

Wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych_29.09.2020

Wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych_26.10.2020

Wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych_24.11.2020

Wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych_30.12.2020

Wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych_30.01.2021