Zasady odwoływania meczów w związku z COVID-19

Zasady odwoływania meczów w związku z COVID-19

Ekstraliga Żużlowa przypomina zasady dotyczące odwołania meczu lub meczów z udziałem drużyny klubu w przypadku, gdy stwierdzony zostanie pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 wykonany zgodnie z zasadami i w terminie określonym w Regulaminie Sanitarnym PZM.

Nastąpi to w przypadku gdy pozytywny wynik testu zostanie stwierdzony u co najmniej dwóch zawodników spośród pięciu z najwyższymi średnimi indywidualnymi (SI) w składzie aktualnej na dzień zawodów kadry klubu, lub u co najmniej dwóch krajowych zawodników młodzieżowych z najwyższymi średnimi indywidualnymi (SI) w składzie aktualnej kadry klubu, a w przypadku braku średniej (SI) u zawodnika lub zawodników według zasady, że klub posiadać będzie w kadrze mniej niż 2 krajowych zawodników młodzieżowych zdolnych do uczestnictwa w zawodach (niezdolność do jazdy zawodnika młodzieżowego spowodowana innymi przyczynami niż zachorowanie na COVID-19 nie będzie stanowiła podstawy do odwołania meczu lub meczów danej drużyny).

W przypadkach o których mowa powyżej klub ma obowiązek przesłać niezwłocznie taką informację do podmiotu zarządzającego wraz z wynikami.

Aktualny Regulamin Sanitarny dostępny jest TUTAJ.

(źródło informacji: speedwayekstraliga.pl)