Trener: Dariusz Śledź
Manager ds. sportu: Piotr Mikołajczak
Trener ds. przygotowania fizycznego: Mariusz Cieśliński
Trener młodzieży: Wojciech Kończyło
Toromistrz: Grzegorz Węglarz

Lekarz:
Mirosław Gibek
Fizjoterapeuta: Włodzimierz Kopyś
 
Dyrektor operacyjny: Paweł Margol
Dyrektor działu sprzedaży: Jakub Król
Dyrektor marketingu: Michał Wojtas
Manager ds. Kluczowych Klientów: Katarzyna Leszczyńska
Doradca Zarządu ds. Komunikacji: Adrian Skubis 
Manager ds. marketingu: Paweł Kucharski
Manager ds. marketingu: Anna Kupczyk
Manager ds. marketingu: Bartłomiej Melniczuk
Manager ds. sprzedaży: Sabina Jaworska
Manager działu organizacji imprez: Krzysztof Katrycz
Kierownik Biura Zarządu: Bogumiła Fidura
Gospodarz obiektu: Marian Bębas