Krystyna Kloc uhonorowana Srebrnym Krzyżem Zasługi

Krystyna Kloc uhonorowana Srebrnym Krzyżem Zasługi

Miło nam poinformować, że Pani Krystyna Kloc, Przewodnicząca Rady Nadzorczej Wrocławskiego Towarzystwa Sportowego, została uhonorowana Srebrnym Krzyżem Zasługi – Odznaczeniem Państwowym nadawanym przez Prezydenta RP.

Odznaczenie wręczył Pani Krystynie Kloc podczas specjalnej uroczystości w Warszawie Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka.

***
Krzyż Zasługi został ustanowiony na mocy ustawy z dnia 23 czerwca 1923 roku. Nadawany jest osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

(Informacja o odznaczeniu pochodzi z Oficjalnej Strony Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej).