Informacje dotyczące zwrotów biletów zakupionych na 2020 Betard Wrocław FIM Speedway Grand Prix Polski

Informacje dotyczące zwrotów biletów zakupionych na 2020 Betard Wrocław FIM Speedway Grand Prix Polski

W związku z przeniesieniem, zaplanowanej początkowo na 1 sierpnia 2020, imprezy 2020 Betard Wrocław FIM Speedway Grand Prix Polski na przyszły rok, WTS Sparta Wrocław informuje o możliwości zwrotu zakupionych biletów.

Aby uzyskać zwrot za zakupione bilety należy do 28 sierpnia 2020 przesłać pocztą elektroniczną na adres zwrotsgp@wts.pl pełne dane osób, na które wystawione zostały bilety tj. imię, nazwisko i PESEL lub numer dokumentu podany podczas zakupu.

Zgodnie z Art. 15 zp.1. Ustawy z dnia 31.03.2020, zwroty będą dokonywane w terminie do 180 dni od dnia skutecznego rozwiązania umowy. Bilety zakupione stacjonarnie w kasach, zwracane będą również stacjonarnie. W wynikającym z obowiązujących przepisów czasie podamy termin, w którym będzie można dokonać stacjonarnego zwrotu w siedzibie Klubu.

Bilety zakupione w punktach Kolporter i Empik należy zwracać w punktach, w których zostały zakupione. Zwroty w tych punktach możliwe do 28 sierpnia 2020, za okazaniem biletu.