Regulamin Konkursu „Dzień Kobiet na trybunach”

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Dzień Kobiet na trybunach” (dalej zwany Konkursem) jest Wrocławskie Towarzystwo Sportowe S.A., z siedzibą przy Al. Paderewskiego 35 we Wrocławiu.
 2. Celem Konkursu jest wybranie 5 zwycięzców spośród wszystkich uczestników, którzy otrzymają po dwa bilety na Speedway Grand Prix w Warszawie.
 3. Konkurs odbywa się w dniu 8 marca br., zgodnie z określonymi terminami i zasadami opisanymi w regulaminie.

 • 2 Zasady uczestnictwa
 1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich osób pełnoletnich.
 2. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
 3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

 • 3 Zadania konkursowe
 1. Zadaniem konkursowym jest opublikowanie na Instagramie w formie 24-godzinnej relacji zdjęcia z poprzedniego sezonu, przedstawiającego doping drużynie Betard Sparta Wrocław.
 2. Zdjęcie musi zawierać wyraźnie widoczną sylwetkę kobiety podczas kibicowania na stadionie.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do oznaczenia w swojej relacji ze zdjęciem oficjalnego profilu klubu @wtssparta.
 4. Uczestnik zobowiązuje się do obserwowania oficjalnego konta klubowego na Instagramie – instagram.com/wtssparta.

 • 4 Terminarz
 1. Konkurs odbywa się 8 marca br. do godziny 23:59.
 2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 11 marca br., o godzinie 16:00 na klubowym Instagramie w formie 24-godzinnej relacji poprzez oznaczenie zwycięzców.

 • 5 Wybór zwycięzców
 1. Wybór 5 zwycięzców nastąpi spośród wszystkich uczestników, którzy spełnili wymogi dotyczące zadań konkursowych.
 2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 11 marca br., o godzinie 16:00 na klubowym Instagramie w formie 24-godzinnej relacji poprzez oznaczeniem zwycięzcy, z zachowaniem transparentności i uniknięciem podejrzeń o nieuczciwość.

 • 6 Nagrody
 1. Nagrodą w Konkursie jest 10 biletów na Speedway Grand Prix w Warszawie.
 2. Nagroda zostanie przekazana 5 osobom, z których każda otrzyma podwójne bilety na Speedway Grand Prix w Warszawie.

 • 7 Kontakt ze zwycięzcami
 1. Zwycięzcy zostaną poinformowani poprzez oznaczenie profilu konta, z którego opublikowane zostało zdjęcie konkursowe na klubowym Instagramie w formie 24-godzinnej relacji oraz poprzez kontakt w wiadomość prywatnej.
 2. Odbiór nagrody zostanie ustalony indywidualnie z każdym ze zwycięzców.

 • 8 Wymogi dla zwycięzców
 1. Zwycięzcy zobowiązani są do opublikowania zdjęcia nagrody na swoim profilu w formie 24-godzinnej relacji na Instagramie i oznaczenia oficjalnego profilu klubu (@wtssparta) w ciągu 48 godzin od odebrania nagrody.

 • 9 Koszty
 1. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne, a wszelkie koszty związane z udziałem w Konkursie pokrywa Organizator.

 • 10 Postanowienia końcowe
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie, z ważnych przyczyn bez konieczności ich podania.
 2. Udział w Konkursie oznacza dobrowolne zaakceptowanie regulaminu przez uczestnika.
 3. Wszelkie kwestie sporne rozstrzygane będą przez Organizatora.
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od momentu opublikowania i dostępny jest na stronie internetowej klubu www.wts.pl.
 5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 8 marca 2024 roku.