Oświadczenie

OŚWIADCZENIE

WTS SA oświadcza, że firma Betard – Sponsor Tytularny wrocławskiej drużyny – wywiązała się ze wszystkich zobowiązań finansowych wobec klubu. Dzięki firmie Betard, Klub otrzymał licencję na sezon 2010. Sponsor Tytularny zaangażował się w wiele dodatkowych kosztownych działań na rzecz promocji żużla we Wrocławiu. Przejściowe kłopoty finansowe są wyłączną sprawą WTS SA.

Z poważaniem
Krystyna Kloc
Prokurent WTS SA