Stadion OlimpijskiSIEDZIBA WTS S.A.
al. Paderewskiego 35 (Budynek nad parkiem maszyn)
51-612 Wrocław

Telefon w sprawie sprzedaży biletów: 601 245 950
Telefon do sekretariatu: 601 245 125
e-mail: sekretariat@wts.pl

 

WROCŁAWSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE S.A.
ul. Paderewskiego 35
51-612 Wrocław

NIP: PL898-21-08-156 REGON: 932776590
KRS: 0000092365 , VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
Kapitał założycielski: 3.060.000 PLN

 

Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00

Facebook: facebook.com/WTSSparta

Twitter: twitter.com/WTSSparta

Instagram: instagram.com/wtssparta

LinkedIn: linkedin.com/company/wtsspartawroclaw