Ekstraliga zostaje we Wrocławiu!

KOMUNIKAT 68/2009

1. Na podstawie otrzymanych pism z dnia 7.10.2009 oraz 8.10.2009 r. z klubów:

a) SK LOKOMOTIVE Daugavpils, informującym o rezygnacji drużyny tego klubu z udziału w meczach barażowych o miejsce w DMP 2010 z drużyną klubu WTS Wrocław SA, których datami kalendarzowymi sa 11 i 18 pazdziernika 2009,

b) WTS S.A. informującym, że klub nie będzie wnosić żadnych roszczeń, w tym finansowych i odstąpieniu od żądania odszkodowania za walkowery od klubu SK LOKOMOTIVE Daugavpils,

Główna Komisja Sportu Żużlowego decyzją z dnia 8.10.2009 r. orzeka walkower na korzyść drużyny Atlas Wrocław w każdym meczu barażowym o miejsce w DMP 2010. Drużyna Atlas Wrocław – wygrywająca mecze walkowerem otrzymuje 4 punkty meczowe i 80 dodatnich punktów biegowych. Drużyna SK Lokomotive Daugavpils – przegrywająca mecze walkowerem otrzymuje 0 punktów meczowych i 80 ujemnych punktów biegowych.

Jednocześnie GKSŻ podjęła decyzję w sprawie odstąpienia od nałożenia na SK LOKOMOTIVE Daugavpils kary dyscyplinarnej za w/w przegrane mecze walkowerem, zgodnie z RSŻ art.312 pkt.5.