Z Unibaksem o godzinie 20.00!

Komisarz przychylił się zatem do prośby wrocławskiego klubu, motywowanej występem Macieja Janowskiego w finale DMEJ, który rozpocznie się o godzinie 11:30.