WTS Sparta poszukuje pracownika

WTS S.A. stoi przed kolejnymi wyzwaniami z
dziedziny marketingu i PR – w niedługim czasie wracamy na wyremontowany Stadion
Olimpijski we Wrocławiu.

Zapraszamy do współpracy chętnych do stworzenia
nowej jakości marketingowej WTS Sparty Wrocław.  

Od kandydatów oczekujemy:

 • min. 3-letniego udokumentowanego doświadczenia na
  podobnym stanowisku,
 • swobodnego korzystania ze współczesnych technik IT (internet, poczta
  elektroniczna, MS Office, bazy danych)
 • dobrych umiejętności organizacyjnych, w tym
  umiejętności prowadzenia rozmów z kontrahentami,
 • umiejętności redagowania tekstów,
 • umiejętności interpersonalnych (komunikatywność,
  umiejętność nawiązywania kontaktów, asertywność),
 • samodzielności,
  nastawienia na rozwiązywanie problemów, szybkości w działaniu,
 • łatwości w przyswajaniu wiedzy, odporności na stres.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie
za:

 • planowanie, koordynację i realizację działań marketingowych,
 • planowanie i wdrażanie działań promocyjnych,
 • tworzenie analiz, zestawień oraz raportów z działań
  marketingowych,
 • współtworzenie i wdrażanie strategii budowania trwałych relacji z
  kibicami,
 • prowadzenie projektów e-marketingowych i social media,
 • pozyskiwanie środków sponsorskich,
 • przygotowywanie materiałów reklamowych – współpraca z grafikami,
  drukarniami oraz ich dystrybucja,
 • pozyskiwanie partnerów i sponsorów, sporządzanie umów,
 • nadzór nad wywiązywaniem się z zobowiązań wynikających z
  podpisanych umów.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy
się tylko z wybranymi kandydatami.

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres: praca@wts.pl

Prosimy
o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia
29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity z dnia 26.06.2014
r., Dz. U. z 2014 r., poz. 1182). Jednocześnie oświadczam, że zostałam
poinformowana o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do
treści swoich danych i ich poprawiania.