WTS przyznał akredytacje

WTS S.A. informuje, że
rozpatrzone zostały wszystkie wnioski akredytacyjne, które zostały
złożone przez media i wpłynęły na adres mailowy klubu.

Uprawnione osoby/redakcje zostaną powiadomione przez WTS mailowo o
przyznaniu dziennikarzom i fotoreporterom akredytacji stałej na mecze
Betardu Sparty Wrocław w ENEA Ekstralidze w sezonie 2013 zgodnie z punktem 11 regulaminu przyznawania akredytacji
dostępnym pod adresem https://www.wts.pl/dokumenty/regulamin_akredytacji2013.pdf.

Redakcje, którym nie przyznano akredytacji na mecze Betardu Sparty
Wrocław w sezonie 2013, mają prawo do odwołania się od decyzji WTS-u
zgodnie z regulaminem przyznawania akredytacji – proszone są wówczas o kontakt z klubem na adres sekretariat@wts.pl lub na numer faksu: 71 774 79 25.