Ważne informacje dla kibiców!

WAŻNE INFORMACJE LOGISTYCZNE DLA KIBICÓW NA MECZ BETARD SPARTA WROCŁAW – MRGARDEN GKM GRUDZIĄDZ W DNIU 10 MAJA, GODZ 16:45 NA STADIONIE OLIMPIJSKIM WE WROCŁAWIU.

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE WSZYSTKIE ZMIANY I OGRANICZENIA WYNIKAJĄ Z ROZPOCZĘTEGO REMONTU STADIONU OLIMPIJSKIEGO WE WROCŁAWIU.

WEJŚCIE NA TEREN STADIONU OLIMPIJSKIEGO
Wejście dla kibiców na Stadion Olimpijski we Wrocławiu odbywa się bramami: 
1. Bramą Główną A od ul. Paderewskiego
2. Bramą B od ul. Mickiewicza

STACJONARNA SPRZEDAŻ BILETÓW
Kasy stacjonarne znajdować się będą w budynku Stadionu Głównego w okolicy sektora nr 1. 
W dniu zawodów kasy czynne będą od godziny 14:15.

WEJŚCIE NA WIDOWNIĘ
Wejście na widownie Stadionu Głównego odbywa się bramami:
sektor 2 – brama A i B (bilety zakupione w systemie internetowym wejście bramą B)
sektor 3,4,5 – brama C i D (bilety zakupione w systemie internetowym wejście bramą C)
sektor 7,8 – brama F i G (bilety zakupione w systemie internetowym wejście bramą F)
Bramy zostaną otwarte na ok 2 godziny przed meczem.

UWAGA!
Przypominamy, że każdy kibic zobowiązany jest bezwarunkowo poddać się weryfikacji przy wejściu do strefy kibica i na widownie stadionu pod względem zgodności danych zawartych na bilecie/karnecie z dowodem tożsamości zawierającym zdjęcie, adres zamieszkania oraz numer pesel. 

Na stadion nie zostaną wpuszczone osoby: 
a) nie posiadające dowodu tożsamości i/lub 
b) gdy dane na bilecie nie będą zgodne z dowodem tożsamości osoby okazującej bilet.

Prosimy o zapoznanie się z obowiązującym na stadionie regulaminem i jego przestrzeganie oraz stosowanie się do poleceń służb porządkowych i ochrony.

PARKING DLA KIBICÓW
Parking ogólnodostępny na polach marsowych AWF z wjazdem bramą B od ul. Mickiewicza.
Parking czynny będzie na 2 godziny przed meczem. Cena parkingu 5 zł.

STREFA KIBICA PRZY STADIONIE
Na widowni Stadionu Głównego nie będzie prowadzona stacjonarna sprzedaż gastronomii. Gastronomia będzie funkcjonować wyłącznie w strefie kibica znajdującej się na zewnątrz Stadionu Głównego. Kibice mają prawo wnosić na widownię Stadionu Głównego napoje chłodzące oraz piwo w jednorazowych opakowaniach plastikowych zakupionych wyłącznie w strefie kibica. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia napojów własnych.
Strefa kibica – zielony teren na zewnątrz stadionu między sektorami 2 a 8 – czynna będzie w dniu meczu od godziny 14.15.