W związku z wprowadzeniem Regulaminu Sanitarnego oraz zmianami w Regulaminie Organizacyjnym PGE Ekstraligi, zmieniły się zasady pracy mediów na meczach najlepszej żużlowej ligi świata.

Akredytacje stałe na sezon 2020 zostają ANULOWANE.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami – w związku z pandemią koronawirusa – na meczach rozgrywanych w ścisłym reżimie sanitarnym, bez udziału publiczności, może być akredytowanych maksymalnie 5 dziennikarzy/fotoreporterów oraz 1 fotoreporter klubowy poddany wcześniej testowi na COVID-19 / na mecze rozgrywane z udziałem publiczności przepisy dopuszczają możliwość akredytowania łącznie do 20 dziennikarzy/fotoreporterów, jednak decyzję o liczbie przedstawicieli mediów podejmuje organizator meczu, uwzględniając możliwości logistyczne obiektu.      

Jeśli chodzi o park maszyn, strefy foto, a także wnętrze toru, na zawodach pracować będzie mógł tam wyłącznie jeden, ten sam w całym sezonie, fotoreporter klubowy, delegowany przez klub po uzgodnieniu z PGE Ekstraligą na sezon 2020. Fotoreporter ten zobowiązany będzie do przekazania zdjęć na potrzeby PGE Ekstraligi oraz klubu gospodarza danych zawodów, klubu gościa oraz wykorzystania ich w mediach w uzgodnieniu z PGE Ekstraligą.

Pozostali przedstawiciele mediów będą pracować w wydzielonej strefie z zachowaniem poniższych rygorów:
1. każde miejsce prasowe będzie oddzielone od siebie o co najmniej 2 m,
2. osoby przebywające w tej strefie nie mają dostępu do innych stref w czasie zawodów,
3. osoby wykonujące swoje obowiązki w tej strefie będą zaopatrzone w maseczki i rękawiczki ochronne,
4. osoby wykonujące swoje obowiązki w tej strefie wchodzą na stadion osobnym wydzielonym wejściem, przy którym będą miały obowiązek dezynfekcji rąk płynem dezynfekującym.

Regulamin Sanitarny w aktualnej wersji dostępny jest TUTAJ.

Regulamin Organizacyjny w aktualnej wersji dostępny jest TUTAJ.

Procesy akredytacyjne prowadzone poprzez elektroniczne biuro prasowe WTS Sparta w systemie accredito.com zostaną przywrócone po pełnym otwarciu stadionów PGE Ekstraligi dla publiczności.