Uwaga na bilety z nieautoryzowanych źródeł

Uwaga Kibice! WTS Sparta
Wrocław ostrzega przed zakupem biletów z nieautoryzowanych źródeł.
Wszystkie
bilety na mecz finałowy mają naniesione dane osobowe, które będą sprawdzane przy
wejściu na stadion. Wejście na stadion z biletem wystawionym na inną osobę może
być niemożliwe. Co więcej, docierają do nas sygnały o sprzedawaniu wielu kopii
tego samego biletu. W takim przypadku, system dostępu wpuści na obiekt tylko
jedną osobę.

WTS S.A. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nabywania
biletów za pośrednictwem podmiotów trzecich, nieposiadających praw do sprzedaży
i dystrybucji biletów w imieniu WTS S.A.. Dalsza odsprzedaż biletów z zyskiem
bądź ich nabywanie z zamiarem ich dalszej odsprzedaży z zyskiem stanowi
wykroczenie z art. 133 § 1 Kodeksu wykroczeń.