Szczegóły wyjazdu kibiców!

Szanowni kibice!

WTS S.A. podaje zasady przyjęcia kibiców Betard Sparty Wrocław w dniu
25.05.2014 w Zielonej Górze:

1.      Cena biletu dla zorganizowanej grupy
kibiców na sektor gości (tzw. klatka) wynosi 20 zł.

2.      Warunkiem koniecznym do zakupu biletu po
preferencyjnej cenie jest wcześniejsze zgłoszenie się do klubu WTS S.A.

Przypominamy,
że informacje na temat zasad przyjmowania zgłoszeń dostępne są na naszej
stronie (https://wts.pl/aktualnosci/kto-wybiera-sie-do-zielonej-gory.html).

3.      Sprzedaż biletów będzie prowadzona na
miejscu w kasie zlokalizowanej przed sektorem dla gości.

4.      Kibice, którzy nie zgłoszą się do klubu
WTS S.A. i tym samym nie będą wpisani na listę – nie będą mieli prawa do zakupu
biletów po preferencyjnej cenie i nie będą mieli prawa zasiadać w sektorze dla
gości (tzw. klatka). Osoby te będą mogły zakupić bilety na pozostałe sektory na
zasadach ogólnych z którymi prosimy zapoznać się bezpośrednio na stronie
internetowej klubu ZKŻ S.S.A.

5.       Każdy uczestnik
wyjazdu winien posiadać dokument tożsamości do wglądu w każdym czasie na
wezwanie Policji i służb ochrony.

6.       Przed wpuszczeniem do
sektora tzw. klatka zostanie przeprowadzona obowiązkowa kontrola osobista
mająca na celu wykluczenie posiadania:

a.       Pirotechniki
(wszelkiego typu)

b.      Narzędzie
niebezpiecznych (wszelkiego typu)

c.       Alkoholu.

d.      Napoi konfekcjonowanych.

e.      Flag, transparentów z
hasłami obrażającymi WTS S.A., a w szczególności: pracowników, członków Zarządu
klubu, zawodników, sponsorów, gości klubu, władz miasta, województwa itd.

f.        Flag, transparentów z
hasłami obrażającymi klub ZKŻ SSA

g.       Transparentów z
hasłami wykraczającymi poza akcje wspierania swojej drużyny, a w szczególności
treści polityczne.

h.      Sektorówek wszelkiego
typu.

7.      Parking dla autokarów oraz dla
samochodów osobowych będzie zlokalizowany przy ul. Wrocławskiej naprzeciwko
Cmentarza Komunalnego w Zielonej Górze (100 m od Stadionu)