Podaj wyłącznie adres mailowy na jaki zarejestrowane jest konto, z którego dokonywano zakupu biletu.


    PODANE NUMERY PESEL NIE MOGĄ BYĆ IDENTYCZNE!


    Status "osoba zaszczepiona" oznacza, że osoba spełnia przesłanki zawarte w rozporządzeniu RM z dnia 11.06.2021


    Inforumujemy, że składanie fałszywych oświadczeń oraz wszelkie inne próby oszustwa będą natychmiast zgłaszane odpowiednim służbom.
    Uwaga! Zmiana danych jest nieodwracalna. Dla każdego biletu można dokonać tylko jednej zmiany danych.