Ruszyła sprzedaż karnetów na sezon 2016!

oraz osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 – 16.00 w
siedzibie Zarządu Klubu przy ul. Świdnickiej 18/20 we Wrocławiu – IV piętro
(Ernst & Young House)Ceny i zasady dystrybucji karnetów na mecze drużyny Betard Sparta Wrocław w rundzie zasadniczej sezonu 2016 na Stadionie Golęcin w Poznaniu

1. Sprzedaż karnetów prowadzona jest za pośrednictwem:

 1. Internetowego systemu sprzedażowego pod adresem:

– bilety.pszpoznan.com.pl

– bilety.wts.pl

 1. W siedzibie WTS Sparta Wrocław przy ulicy Świdnickiej 18/20 we Wrocławiu (piętro 4) od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 17.00 – sprzedaż od dnia 15 marca (wtorek)
 2. W siedzibie Poznańskiego Stowarzyszenia Żużla przy ulicy Warmińskiej 1 w Poznaniu od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 – 18.00 – sprzedaż od dnia 15 marca (wtorek)
 3. w dniu meczu tj. 17 kwietnia 2016 r. w kasach na stadionie Golęcin

2.       Karnety dostępne są w poniższych cenach:

Rodzaje karnetów

NUMEROWANE

 

NIENUMEROWANE

Normalny

270 PLN

220 PLN

Ulgowy*

200 PLN

160 PLN

Junior**

100 PLN

80 PLN

Karnet VIP

2 500 PLN

*Karnet Ulgowy – upoważnia do wstępu na mecze młodzież uczącą się od 17 do 24 roku życia tj. urodzeni w latach 1992-1999 za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej/studenckiej oraz seniorzy powyżej 65 roku życia urodzeni w roku 1951 i wcześniej – za okazaniem dowodu osobistego lub innego dokumentu zawierającego datę urodzenia.

**Karnet Junior – upoważnia do wstępu na mecze dzieci oraz młodzież uczącą się od 6 do 16 roku życia tj. urodzeni w latach 2000 – 2010 za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub innego dokumentu zawierającego datę urodzenia.

Do nieodpłatnego wstępu na mecz upoważnione są dzieci do 5 roku życia tj. urodzone w roku 2011 i później– bez prawa do zajmowania miejsc.

3.       Miejsca numerowane i nienumerowane na stadionie:

 

Sektory przeznaczone do sprzedaży karnetów na miejsca numerowane:

Sektor 6-7.

Sektory przeznaczone do sprzedaży karnetów na miejsca nienumerowane:

Sektory od 9 do 24

Trybuna VIP – sektor nr 5

W przypadku sprzedaży wszystkich miejsc numerowanych w sektorach nr 6-7 Klub zastrzega możliwość włączenia do dystrybucji Karnetów miejsc numerowanych w sektorach 2,3,4 oraz 8.

Zasady wstępu na mecz osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim podane zostaną w terminie późniejszym.

Dystrybucja karnetów:

Kupując karnet w Klubie kibic otrzymuje potwierdzenie dokonanej transakcji lub voucher w przypadku Karnetu VIP upoważniający do odbioru karnetu w terminie i miejscu wskazanym przez Klub.

Kibic kupujący karnet w systemie internetowej sprzedaży otrzyma możliwość wyboru formy karnetu tj:

 1. wydruk własny (papier formatu A4) zawierający kod kreskowy wygenerowany przez system sprzedaży biletów i karnetów przed każdym meczem na Stadionie Golęcin lub

 2. karta plastikowa zawierająca kod kreskowy upoważniający wejście na stadion (odbiór na stadionie przed pierwszym meczem lub do wyboru odpłatna przesyłka pocztowa)

Wszelkie szczegóły dotyczące odbioru lub wysyłki karnetów będą publikowane na oficjalnej stronie oraz na portalach społecznościowych Klubu.

Zakup Karnetu gwarantuje:

 1. Wstęp na wszystkie siedem meczów Rundy Zasadniczejrozgrywek PGE Ekstraligi rozgrywane na Stadionie Golęcin w sezonie 2016.

 2. Wstęp na wszystkie sparingi (treningi punktowane)organizowane przez WTS S.A. na Stadionie Golęcin.

 3. Korzystną kalkulację ceny Karnetu w stosunku do cen pojedynczych wejściówek w trakcie trwania całej Rundy Zasadniczej rozgrywek PGE Ekstraligi na stadionie Golęcin.

 4. Prawo pierwokupu biletów/karnetów na mecze w ramach rundy finałowej Play-Off rozgrywek PGE Ekstraligi na stadionie Golęcin.

 5. Prawo do dwukrotnego przekazania karnetu innej osobie w wypadku braku możliwości udziału w meczu – z zastrzeżeniem respektowania zasad dotyczących przysługujących zniżek.

 6. Stałą rezerwację wybranego miejsca w przypadku zakupu karnetu na miejsce numerowane.

 7. Prawo zmiany miejsca w czasie trwania sezonu w przypadku zakupu karnetu na miejsce numerowane.

Karnet VIP zapewnia:

 1. Stałą rezerwację wybranego miejsca w sektorze VIP – Sektor centralny, przy linii startu.

 2. Wstęp na wszystkie zawody Rundy Zasadniczej rozgrywek PGE Ekstraligi organizowane przez WTS S.A. w sezonie 2016 oraz w sytuacji uzyskania awansu na mecze rundy finałowej Play Off.

 3. Wstęp na wszystkie sparingi (treningi punktowane) organizowane przez WTS S.A. na Stadionie Golęcin.

 4. Wstęp do strefy VIP Hospitality podczas zawodów w ramach rozgrywek PGE Ekstraligi wraz ze wszystkimi świadczeniami VIP a w tym dedykowany catering.

 5. Wstęp do Parku Maszyn przed zawodami – na zasadach określonych przez WTS zgodnych z obowiązującym regulaminem zawodów.

 6. Wjazd na dedykowany parking VIP zlokalizowany bezpośrednio przy Stadionie Golęcin.

 7. Program Meczowy na każde zawody w ramach rozgrywek PGE Ekstraligi.

 8. Wejście na stadion poprzez bramkę dedykowaną gościom VIP. 

Zakup Karnetu VIP możliwy jest w:

1.W siedzibie Wrocławskiego Towarzystwa Sportowego S.A. przy ulicy Świdnickiej 18/20 we Wrocławiu (piętro 4) od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 17.00 – sprzedaż od dnia 15 marca (wtorek)

2.W siedzibie Poznańskiego Stowarzyszenia Żużla przy ulicy Warmińskiej 1 w Poznaniu od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-18.00 – sprzedaż od dnia 15 marca (wtorek)