Rondo Lee Richardsona we Wrocławiu?

Do Przewodniczącego Rady
Miejskiej wpłynął wniosek o nadanie rondu u zbiegu Alei  Lubomira Różyckiego i Alei Iganecgo Jana
Paderewskiego (przy głównej bramie wyjazdowej ze Stadionu Olimpijskiego) nazwy
Rondo im Lee Richardsona.

Wnioskodawcą jest Damian Mrozek
Wiceprzewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji RM
Wrocławia. W uzasadnieniu wniosku czytamy, iż „przedłożony projekt Uchwały jest
odzwierciedleniem oczekiwań części mieszkańców naszego miasta związanych ze
sportem motorowym”
.

Lee Richardson reprezentując
barwy PGE Marmy Rzeszów i zmarł w wyniku obrażeń odniesionych podczas meczu we
Wrocławiu 13 maja 2012 roku. Warto wspomnieć, że Lee był również reprezentantem
wrocławskiego klubu w roku 2002.

 

AGNIESZKA CHAMIOŁO