Pomagamy Marice!

Wspólnie z kibicami z SKSW Spartanie pomagamy małej Marice.

Dziewczynka urodziła się 2 marca 2009 roku. Od urodzenia choruje na Mózgowe Porażenie Dziecięce i Niedowład Lewostronny.

Odkąd skończyła trzy tygodnie jest intensywnie rehabilitowana. Marika uczęszcza na zajęcia z psychologiem, pedagogiem, logopedą, integrację sensoryczną, terapię ręki, masaż wirowy, rehabilitację metodą Bobath i rehabilitację w wodzie. Ta ostatnia jest, niestety, bardzo kosztowna. Dzięki intensywnej rehabilitacji Marika zaczyna chodzić.

Jak pomagamy Marice? Zbieramy nakrętki. Pieniądze ze sprzedanych nakrętek rodzice Mariki przeznaczą właśnie na najbardziej kosztowną rehabilitację w wodzie.

Nakrętki można oddawać kibicom w namiocie, w którym przed meczem malują twarze (naprzeciwko sektora nr 22). Można je również zostawiać w siedzibie klubu – nie tylko w meczowe niedziele, ale także w każdy dzień, w którym klub jest otwarty.

Wierzymy, że można liczyć na kibiców żużla! Wystarczy tak niewiele, by pomóc.