Kup bilet na mecz ze Stalą!

Przedstawiamy ceny i zasady dystrybucji biletów na mecz Betard Sparta Wrocław – Stal Gorzów, który odbędzie się 1 maja 2016 o godz. 16:45 na sadionie Golęcin w Poznaniu

UWAGA: Przypominamy, że wszystkie bilety z przełożonego meczu z ROW Rybnik należy wymienić, a wejściówki kupione w systemie internetowym należy wydrukować raz jeszcze!

1.       Sprzedaż biletów prowadzona jest za pośrednictwem:

a)      Internetowego systemu sprzedażowego pod adresem:

– bilety.pszpoznan.com.pl

– bilety.wts.pl

b)      W siedzibie Poznańskiego Stowarzyszenia Żużla przy ulicy Warmińskiej 1 w Poznaniu od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 – 18.00

c)       W siedzibie WTS Sparta Wrocław przy ulicy Świdnickiej 18/20 we Wrocławiu (piętro 4) – biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 17.00.

d)      w dniu meczu tj. 1 maja 2016 r. w kasach na stadionie Golęcin w Poznaniu od godz. 14.00.

2.    Organizator informuje, że w sezonie 2016 obowiązuje go całkowity zakaz przyjmowania na stadionie kibiców drużyny gości.

3.       Bilety dostępne są w poniższych cenach:

 

Kanał dystrybucji

Przedsprzedaż biletów do dnia 30.04.

bilety.pszpoznan.com.pl oraz bilety.wts.pl

Sprzedaż w dniu meczu 01.05.

Rodzaj Biletu

Numerowane

Nienumerowane

Numerowane

Nienumerowane

Junior**

15,00 PLN

13,50 PLN

20,00 PLN

15,00 PLN

Ulgowy*

30,00 PLN

27,00 PLN

35,00 PLN

30,00 PLN

Normalny

40,00 PLN

36,00 PLN

45,00 PLN

40,00 PLN

Bilet Rodzinny
(2 bilety Normalne +1 bilet Dziecko)

85,00 PLN

76,50 PLN

Brak

Brak

Bilet Rodzinny
(2 bilety Normalne +2 bilety Dziecko)

90,00 PLN

81,00 PLN

Brak

Brak

Bilet Ulgowy – upoważnia do wstępu na mecze młodzież uczącą się od 17 do 24 roku życia tj. urodzeni w latach 1992-1999 za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej/studenckiej oraz seniorzy powyżej 65 roku życia urodzeni w roku 1951 i wcześniej – za okazaniem dowodu osobistego lub innego dokumentu zawierającego datę urodzenia.  

** Bilet Junior/ Bilet Dziecko – upoważnia do wstępu na mecze dzieci oraz młodzież uczącą się od 6 do 16 roku życia tj. urodzeni w latach 2000 – 2010 za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub innego dokumentu zawierającego datę urodzenia.

Bilet Rodzinny stanowi sumę:

a)      dwóch biletów Normalnych plus jeden bilet Dziecko (2+1) lub

b)      dwóch biletów Normalnych plus dwóch biletów Dziecko (2+2).

Do nieodpłatnego wstępu na mecz upoważnione są dzieci do 5 roku życia tj. urodzone w roku 2011 i później– bez prawa do zajmowania miejsc siedzących.

Wiek określany jest na podstawie dokładnej daty urodzenia tj. dzień, miesiąc i rok.

4.       Miejsca numerowane i nienumerowane na stadionie:

 

Sektory 2-12 zarezerwowane są do sprzedaży miejsc numerowanych. O włączeniu do sprzedaży poszczególnych sektorów decyduje Organizator.

Sektory od 13 do 24 –  przeznaczone do sprzedaży biletów na miejsca nienumerowane

Sektor 5 – Trybuna VIP

Sektor 1 – Trybuna media/foto

Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich zainteresowane wejściem na Stadion Golęcin w Poznaniu winny kontaktować się z p.Bartłomiejem Skrzyńskim Rzecznikiem miasta Wrocławia ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem e-mail: bartlomiej.skrzynski@um.wroc.pl

Klub gwarantuje zaproszenie dla osoby niepełnosprawnej (na wózku inwalidzkim) wraz z opiekunem (asystentem) i dedykowany parking.

6.Obowiązujące zasady:

Każdy posiadacz biletu i karnetu zobowiązany jest bezwarunkowo poddać się weryfikacji przy wejściu na widownie stadionu pod względem zgodności danych zawartych na bilecie lub karnecie z dowodem tożsamości zawierającym zdjęcie, adres zamieszkania oraz numer pesel.

Na stadion nie zostaną wpuszczone osoby:

a) nie posiadające dokumentu tożsamości i/lub

b) gdy dane na bilecie nie będą zgodne z dokumentem tożsamości osoby okazującej bilet.

W internetowej sprzedaży biletów jedna osoba może dokonać zakupu max 4 biletów. Osoby zaineresowane kupnem większej ilości biletów proszone są o kontakt z klubem pod adresem e-mail:bilety@wts.pl

Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi regulaminami i ich przestrzeganie oraz stosowania się do poleceń służb porządkowych i ochrony.

Obowiązujące regulaminy tj. Regulamin sprzedaży biletów i karnetów, Regulamin stadionu oraz Regulamin Imprezy Masowej znajdują się na stronie www.pszpoznan.com.pl oraz www.wts.pl