Komunikat Rady Nadzorczej

Szanowni Państwo, Drodzy Kibice,

 

W imienu Rady Nadzorczej Wrocławskiego Towarzytswa Sportowego S.A. ogłaszamy nastepujące zmiany w składzie Zarządu Klubu:

1. Grzegorz Wichrowski – Prezes Zarządu

2. Paweł Kondratowicz – Członek Zarządu, Dyrektor ds. organizacji imprez masowych

 

Nowemu Zarządowi życzymy sukcesów w realizacji statutowych zadań.

 

Z poważaniem

Rada Nadzorcza WTS S.A.


oraz osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 – 16.00 w
siedzibie Zarządu Klubu przy ul. Świdnickiej 18/20 we Wrocławiu – IV piętro
(Ernst & Young House)