Zarząd

Andrzej Rusko – Prezes

Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Krystyna Kloc