<< CHCĘ WYBRAĆ INNĄ OPCJĘ

Uwaga! Zgodnie z Art. 15 zp.1. Ustawy z dnia 31.03.2020, zwroty będą dokonywane w terminie do 180 dni od dnia skutecznego rozwiązania umowy. Karnety zakupione stacjonarnie zwracane będą również stacjonarnie. W wynikającym z obowiązujących przepisów czasie podamy termin, w którym będzie można dokonać stacjonarnego zwrotu.

    Uwaga! Prosimy o podanie adresu e-mail powiązanego z kontem, z którego dokonywany był zakup. Podanie innego adresu e-mail uniemożliwi dokonanie zwrotu.

    Wybierz ilość karnetów do zwrócenia.
    Uwaga! Proszę podać ilość karnetów nie większą niż ilość karnetów zakupionych w transakcji wykonanej z konta powiązanego ze wskazanym powyżej adresem e-mail.

    Wpisz PESELE posiadaczy karnetów. Kolejne oddziel przecinkami.
    np. 0011223344, 5566778899