„Jubileuszowy program stypendialny 65 na 65” Fundacji LOTTO

„Jubileuszowy program stypendialny 65 na 65” Fundacji LOTTO

Z okazji 65-lecia działalności nasz partner – Totalizator Sportowy – fundator Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej – uruchomił „Jubileuszowy program stypendialny 65 na 65”. Jest on skierowany do studentów realizujących się w obszarze nowych technologii. Być może wśród Was, studentów – fanów czarnego sportu, znajda się osoby, które będą chciały skorzystać z tej propozycji i złożyć wniosek. Nabór do programu ruszył 25 marca i potrwa do końca czerwca tego roku.

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej zaprasza do udziału w programie studentów, którzy posiadają motywację do mierzenia się z nowymi wyzwaniami i rozległą wiedzę w swojej dziedzinie studiów oraz dobre wyniki w nauce. Regulamin przewiduje przyjmowanie zgłoszeń od osób, które mają nie więcej niż 26 lat, ze specjalizacją na kierunkach ścisłych, technicznych, technologiczno-informatycznych, np. informatyka, programowanie, zarządzanie bazami danych, grafika gier komputerowych, cyberbezpieczeństwo, matematyka, ekonometria, automatyka, robotyka, mechatronika, systemy sztucznej inteligencji (SI) lub kierunkach pokrewnych. O przyznanie stypendium mogą ubiegać się studenci zarówno uczelni publicznych, jak i niepublicznych, studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Kandydaci powinni posiadać średnią ocen ze studiów nie niższą niż 4,0 i nie mogą pobierać stypendiów od innych podmiotów z wyłączeniem tych ujętych w regulaminie.

Wartość stypendium wyniesie łącznie 18 000 zł brutto. Stypendyści będę je otrzymywać w comiesięcznych transzach w wysokości 1500 zł brutto w okresie od października 2021 r. do września 2022 r. Całkowita wartość projektu to blisko 1,2 mln zł.

Atutem przy rekrutacji będzie posiadanie osiągnięć w dziedzinie związanej z kierunkiem studiów, a także otwartość na realizację zadań wymagających współpracy zespołowej. Stypendyści w ramach „Jubileuszowego programu stypendialnego 65 na 65” będą mogli przeznaczyć środki na dalszy rozwój i pogłębianie swoich zainteresowań – m.in. poprzez kursy, zakup sprzętu komputerowego lub oprogramowania, opłaty rekrutacyjne, opłaty konkursowe, zakup podręczników i inne elementy mające wpływ na rozwój stypendysty w jego dziedzinie. Dla stypendystów przewidziano udział w wydarzeniach i projektach edukacyjno-społecznych organizowanych przez Totalizator Sportowy oraz Fundację LOTTO im. Haliny Konopackiej. Ponadto 10 wybranych uczestników programu otrzyma ofertę 3-miesięcznego stażu w Totalizatorze Sportowym.

Program jest finansowany ze środków pochodzących ze sprzedaży zdrapki JUBILOTKA. Ścieralna loteria o tytule nawiązującym do Jubileuszu 65-lecia Totalizatora Sportowego jest dostępna w sprzedaży w punktach LOTTO od 25 marca 2021 roku.

Szczegółowe informacje o „Jubileuszowym programie stypendialnym 65 na 65”, w tym regulamin, są dostępne na stronie www.fundacjalotto.pl. Wnioski o stypendium można składać wyłącznie drogą elektroniczną w generatorze wniosków dostępnym poprzez stronę: www.fundacjalotto.pl/65.

Jubileusz 65-lecia Totalizatora Sportowego

Od 65 lat przeżywamy #WielkieChwile z Totalizatorem Sportowym, największym mecenasem sportu i kultury w Polsce, właścicielem marki LOTTO. W historii Totalizatora Sportowego nie bez znaczenia są liczby: 25 stycznia 65 lat temu Totalizator Sportowy rozpoczął działalność, a w tym roku tego dnia oficjalnie wystartowały jubileuszowe obchody 65-lecia pod hasłem #WielkieChwile; Ambasadorem Jubileuszu został Robert Lewandowski – najlepszy piłkarz świata i jeden z najlepszych piłkarzy w historii polskiej piłki nożnej. Od tego dnia wszyscy Polacy mogą także odwiedzać dedykowaną tej wyjątkowej rocznicy stronę internetową www.wielkiechwile.pl; 25 lutego wystartował konkurs na plakat z okazji Jubileuszu 65-lecia spółki, który przypomina artystyczną tradycję polskiej sztuki plakatu, zakorzenionej w Totalizatorze Sportowym od początku jego istnienia. 25 marca Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej, której firma jest fundatorem, uruchomiła „Jubileuszowy program stypendialny 65 na 65”, skierowany do 65 najzdolniejszych studentów, których pasją są nowe technologie.

(tekst na podstawie totalizator.pl)