Dołącz do działu marketingu WTS

W związku z powrotem na Nowy Stadion Olimpijski powiększamy nasz dział marketingu.

Zapraszamy do współpracy chętnych do stworzenia nowej jakości marketingowej WTS Sparty Wrocław.  

Od kandydatów oczekujemy:

 • min. 3-letniego udokumentowanego doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • swobodnego korzystania ze współczesnych technik IT (internet, poczta elektroniczna, MS Office, bazy danych)
 • dobrych umiejętności organizacyjnych, w tym umiejętności prowadzenia rozmów z kontrahentami,
 • umiejętności redagowania tekstów,
 • umiejętności interpersonalnych (komunikatywność, umiejętność nawiązywania kontaktów, asertywność),
 • samodzielności, nastawienia na rozwiązywanie problemów, szybkości w działaniu,
 • łatwości w przyswajaniu wiedzy, odporności na stres.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:

 • planowanie, koordynację i realizację działań marketingowych,
 • planowanie i wdrażanie działań promocyjnych,
 • tworzenie analiz, zestawień oraz raportów z działań marketingowych,
 • współtworzenie i wdrażanie strategii budowania trwałych relacji z kibicami,
 • prowadzenie projektów e-marketingowych i social media,
 • pozyskiwanie środków sponsorskich,
 • przygotowywanie materiałów reklamowych – współpraca z grafikami, drukarniami oraz ich dystrybucja,
 • pozyskiwanie partnerów i sponsorów, sporządzanie umów,
 • nadzór nad wywiązywaniem się z zobowiązań wynikających z podpisanych umów.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres: praca@wts.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity z dnia 26.06.2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 1182). Jednocześnie oświadczam, że zostałam poinformowana o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.