Dla kibiców Unii Leszno

Poniżej przedstawiamy zasady przyjmowania
kibiców Unii Leszno dotyczące meczu pomiędzy Betardem
Spartą Wrocław, a Unią Leszno w dniu 19.06.2011

 1.     
Listy
zorganizowanych grup kibiców przyjezdnych muszą być potwierdzone i wysłane
przez klub Unia Leszno SSA (wymóg ustawy o bezpieczeństwie imprezy masowej)

2.     
Kibiców
obowiązuje wpis na alfabetyczną imienną listę zawierającą dane personalne oraz
numer PESEL

3.     
Kibice
zobowiązani są posiadać dowód osobisty do wglądu przez Policję oraz służby
ochrony w dniu meczu.

4.     
Zorganizowane
grupy kibiców przyjeżdżające autokarami lub innymi środkami komunikacji
zobowiązani są do wejścia lub wjazdu na Stadion Olimpijski wyłącznie bramą D
Wronią od ul. Paderewskiego.

5.     
Kibice
nie wpisani na listę grup kibiców zorganizowanych mogą zostać przyjęci po
uprzednim zameldowaniu się pod bramą D Wronią z możliwością wjazdu samochodami
osobowymi i uiszczeniu opłaty parkingowej w wysokości 4zł od samochodu i
wpisaniu się na tzw. liście dodatkowej. Kibice Ci także zobowiązani są do
podania danych personalnych oraz numeru PESEL.

6.     
WTS
S.A. informuje także, że nie przyjmie na Stadion żadnych kibiców indywidualnych
na inne sektory niż specjalnie wyznaczone dla kibiców przyjezdnych sektory
14-15 (zalecenie Policji).

7.     
Właściwe
przygotowanie kibiców i wypełnienie powyższych zaleceń ułatwi Organizatorowi
szybkie przyjęcie i przekierowanie kibiców Unii Leszno na specjalnie wyznaczone
sektory 14-15.

8.     
Zakup
biletów dla grup kibiców zorganizowanych będzie możliwy w kasie usytuowanej
obok rękawa doprowadzającego kibiców  na
sektory nr 14-15.

9.     
Uzgodniona
pomiędzy klubami cena biletu dla kibiców grup zorganizowanych na ten mecz
wynosi 36 zł.

 

Zapraszamy

WTS S.A.