Chemeko-System naszym sponsorem!

Nowym sponsorem strategicznym żużlowców Betardu Sparty Wrocław jest firma Chemeko-System!

Główne atuty Spółki to wieloletnie doświadczenie,
elastyczność, nowoczesny sprzęt, wdrażanie najnowszych technologii oraz
ciągła inwestycja w kapitał ludzki. Wszystkie te czynniki umożliwiają
firmie Chemeko-System profesjonalnie i rzetelnie świadczyć usługi na
najwyższym poziomie, przy jednoczesnym spełnieniu wszelkich warunków
jakie nałożone zostały poprzez dyrektywy UE oraz przepisy prawa
polskiego w zakresie gospodarowania odpadami i ochrony środowiska.

Profil
działalności Spółki to kompleksowa gospodarka odpadami, obejmującą
odbiór odpadów, segregację, odzysk oraz składowanie odpadów nie
nadających się do ponownego wykorzystania.  Takie całościowe spojrzenie
na gospodarkę odpadami pozwala firmie dostosowywać działania do
indywidualnego klienta, działać efektywniej, zmaksymalizować  ilość
odzyskanych odpadów oraz  dbać o środowisko naturalne.

Dziękujemy firmie Chemeko za wsparcie oraz zapraszamy na stronę internetową www.chemekosystem.pl.