Ceny biletów na sezon 2010. Więcej biletów rodzinnych!

Przypomnijmy, WTS SA jako jedyny klub w Polsce prowadzi sprzedaż biletów rodzinnych. Są one skierowane do rodzin wielopokoleniowych (dziadkowie, rodzice i dzieci), dla których wydatki w przypadku zakupu biletów jednostkowych są bardzo wysokie. Bilety rodzinne umożliwiają udział w imprezach wszystkim członkom takich rodzin, bez większego uszczerbku w funduszach rodzinnych.

CENY BILETÓW NA SEZON 2010:
Trybuna Główna
: normalny – 60 zł; ulgowy – 30 zł
Sektory 22-23 (pierwszy łuk): normalny – 50 zł; ulgowy – 25 zł
Sektory 2,3,4,5: normalny – 40 zł; ulgowy – 20 zł
Sektory 7,8,9: normalny – 30 zł; ulgowy – 15 zł
Sektory 16,17,18: normalny – 40 zł; ulgowy – 20 zł

BILETY RODZINNE NA SEZON 2010:
Sektory 22-23 (pierwszy łuk): rodzinny 2+1 – 90 zł; rodzinny 2+2 – 115 zł
Sektory 2,3,4,5: rodzinny 2+1 – 70 zł; rodzinny 2+2 – 90 zł
Sektory 16,17,18: rodzinny 2+1 – 70 zł; rodzinny 2+2 – 90 zł

 

BILETY ULGOWE PRZYSŁUGUJĄ:
– uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych do lat 15, na podstawie ważnych legitymacji szkolnych ze zdjęciem
– seniorzy , którzy ukończyli 60 rok życia na podstawie dokumentu ze zdjęciem

WSTĘP WOLNY:
Dzieci do ukończenia 7 roku życia mają wstęp wolny, bez prawa do zajmowania miejsca siedzącego.

BILETY RODZINNE:
Rodzinny 2+1: dwie osoby dorosłe plus jedno dziecko w wieku od ukończonego siódmego roku życia do ukończenia 15 lat.
Rodzinny 2+2: dwie osoby dorosłe plus dwoje dzieci w wieku od ukończonego siódmego roku życia do ukończenia 15 lat.