Zarząd

Andrzej Rusko – Prezes

Paweł Kończyk – Wiceprezes

Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Krystyna Kloc

Członkowie Rady Nadzorczej: Sebastian Krajewski, Artur Jackowski, Przemysław Czarnecki, Tadeusz Hełka-Wirth, Robert Wachowski