Zarząd

Andrzej Rusko – Prezes

Paweł Kończyk – Wiceprezes

Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Krystyna Kloc