Dyrektor Sportowy: Krzysztof Gałańdziuk
Trener: Dariusz Śledź
Trener ds. przygotowania fizycznego: Mariusz Cieśliński
Toromistrz: Grzegorz Węglarz

Lekarz: 
Bartosz Badeński
Fizjoterapeuta: Włodzimierz Kopyś
Ratownik medyczny: Zbigniew Rybak

Główny księgowy:
Ewa Kurek
Kierownik Działu Organizacji Imprez: Ewelina Warguła
Koordynator ds. komunikacji: Adrian Skubis 
Manager ds. marketingu: Michał Wojtas
Specjalista ds. marketingu: Jakub Król
Gospodarz obiektu: Marian Bębas