Dyrektor Zarządzający: Katarzyna Politowska
Dyrektor Sportowy: Krzysztof Gałańdziuk

 

Manager drużyny: Rafał Dobrucki
Trener ds. przygotowania fizycznego: Mariusz Cieśliński
Toromistrz: Henryk Piekarski, Grzegorz Węglarz

 

Lekarz: Bartosz Badeński
Fizjoterapeuta: Włodzimierz Kopyś
Ratownik medyczny: Zbigniew Rybak

 

Główny księgowy: Ewa Kurek
Kierownik Działu Organizacji Imprez: Ewelina Warguła
Koordynator ds. komunikacji: Adrian Skubis 
Manager ds. marketingu: Michał Wojtas
Specjalista ds. marketingu: Jakub Król
Gospodarz obiektu: Marian Bębas